מתנות הוקרה

 
אות הוקרה לעובד מצטיין
מתנה לעובד מצטיין
מתנת הוקרה